כתובת: THESSALONIKI-CENTER

מחיר הנכס: 195,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

דירה

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
121 מ"ר

מס' דירות / חנויות / משרדים:

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

195,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

2,300€

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

350€

תחזוקה שנתית (הערכה):

1,250€

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

23,400€

סה"כ הוצאות בשנה:

3,900€

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

10%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

19,500€

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

יוון

שם העיר:

סלוניקי

מס' תושבים בעיר:

322,240

שטח העיר:

19.31 קמ"ר

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות