כתובת: Central Thessaloniki

מחיר הנכס: 107,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

דירה

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
55 מ"ר

מס' דירות / חנויות / משרדים:

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

107,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

830€

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

100€

תחזוקה שנתית (הערכה):

150€

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

9,720€

סה"כ הוצאות בשנה:

1,080€

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

8%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

8,640€

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

יוון

שם העיר:

סלוניקי

מס' תושבים בעיר:

322,240

שטח העיר:

19.31 קמ"ר

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות